Dotacja i statystyczna liczba uczniów- I aktualizacja