Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2017r.