Wójt Gminy Chodzież

ogłasza  k o l e j n e  rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż  lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chodzież – lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 28 w miejscowości Podanin.