Zarządzenie Wójta Gminy 162/2016

ZARZĄDZENIE NR 162/2016
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2017