Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chodzież – lokal mieszkalny numer 3 w budynku numer 28 w Podaninie.