Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Strzelęcinie – nieruchomość rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 4/3 o powierzchni 0,4686 ha.