Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku numer 28 w miejscowości Podanin, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chodzieży księga wieczysta kw. nr PO1H/00026040/6, wraz z udziałem wynoszącym 1156/10000 części w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 445/1 o powierzchni 0,2036 ha i częściach wspólnych budynku, objętych księgą wieczystą kw. nr PO1H/00025091/1.