Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku numer 3 w miejscowości Kamionka wraz z udziałem wynoszącym 5560/15744 części w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 131 o powierzchni 0,2402 ha i częściach wspólnych budynków, objętej księgą wieczystą kw. nr PO1H/00027141/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.