Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w obrębie wsi Milcz, oznaczonej jako działka 365 o powierzchni 0,1191 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego pełniącego dawniej funkcję „dróżniczówki" i budowli - ogrodzenia i studni kopanej.