Wójt Gminy Chodzież ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego: lokal mieszkalny w budynku Nr 32 w miejscowości Stróżewice.