Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 31.12.2014r