Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.