WÓJT GMINY CHODZIEŻ

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Nietuszkowo, oznaczonej jako działka 225