Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł