Zarządzenie Wójta Gminy Chodzież dot. zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych