Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Milczu