Zarządzenie Wójta Gminy Chodzież z dnia 21.04.2015r.

dot. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych