UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r.