Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.04.2015r.

dot. granic obwodów głosowania i siedzib Obwodowej Komisji Wyborczej