Wójt Gminy Chodzież ogłasza rokowania

po trzecim przetargu ustnym ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież