Opinia dot. prawidłowości planowanej kwoty długu na 2015r.