Opinia RIO dot. absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2013r