Opinia Rio dot. wykonania budżetu za I półrocze 2013