Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2013