Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń

dot. Budowy Farmy Wiatrowej Pawłowo w Gminie Budzyń o mocy do 82 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą