Zarządzenie Nr 217/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.10.2012 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok 2012