Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń

dot.  Budowy Farmy Wiatrowej Pawłowo w Gminie Budzyń o mocy do 82 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 
 
 
Czytaj Obwieszczenie