Zarządzenie Nr 181/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012