Zarządzenie Nr 178/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.06.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chodzież