Zarządzenie Nr 173/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.06.2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych