Zarządzenie Nr 169/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.05.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Gminnej Komisji Wyborczej w Chodzieży dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w dniu 15.07.2012r.