Uchwała VIII/62/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału MWiK sp. z o.o. Chodzież