Uchwała VIII/60/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia dla gimnazjum w Ratajach