Uchwała VIII/59/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu