Uchwała VIII/58/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki rolnej położonej w obrębie wsi Strzelęcin