Obwieszczenie Wójta Gminy Budzyń

Wójt Gminy Budzyń
 
zawiadamia o 
Budowie Farmy Wiatrowej Pawłowo w Gminie Budzyń o mocy do 82 MW 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą