Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza