Uchwała IV/41/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia społeczne przez osoby nie spełniające kryterium dochodowego