Uchwała IV/40/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012