Uchwała IV/38/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chodzież