Uchwała IV/35/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego