Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.10.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego