Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3.10.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Konstantynowo