Uchwała III/34/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia działki w Podaninie