Uchwała III/31/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz ustalenie dopłat do taryf dla odbiorców