Uchwała III/30/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła