Uchwała III/27/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Podanin