Uchwała III/26/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież pod nazwą "Konstantynowo I"