Uchwała III/25/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych dot. Kościoła w Podaninie