Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.08.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Chodzież do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych